באנר_מוצר

טיפול במטען, הוראות בטיחות

סכנה תחבורה, לא רק בדרך הנהיגה, אלא גם בחניית העמסה ופריקה של סחורה בשוגג.אמצעי הזהירות הבאים לטיפול במטען, אנא בקש מהנהגים לבדוק הו .